Explore our rooms

Choose your best option…

COTTAGE LARGE

COTTAGE LARGE

5 person + 3 additional

  • Complimentary WiFi, 32-inch TV, mini-fridge, work desk, ergonomic chair Relax in

1 night 80000 ֏ 5-8 person

COTTAGE SMALL

COTTAGE SMALL

4 person + 2 additional

  • Complimentary WiFi, 32-inch TV, mini-fridge, work desk, ergonomic chair Relax in

1 night 55000 ֏ 4-6 person

FAMILY

FAMILY

4 person + 2 additional

  • Complimentary WiFi, 32-inch TV, mini-fridge, work desk, ergonomic chair Relax in

1 night 68000 ֏ 4-6 person

59

ROOM

5

COTTAGE

5

PAVILION

3

CONFERANCE HALL

6

HECTARE FOREST

Partners

Traveller Reviews

Meetings and Events

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԵՒ TEAMBUILDING

Թիմով հավաքույթները ﬕշտ էլ ուրախ են անցն...

View more

ՍԵՄԻՆԱՐ ԵՒ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ

Բացուﬕց ի վեր "Բեսթ Ռեզորթ Աղվերան&...

View more

Contact Us

Address

1 Antarayin St, Arzakan 2503, Armenia

Phone number

+374 91 224 054